Opleiding 'Regionale gebiedsontwikkeling'

22 februari - 7 juni | Antwerpen

Regionale gebiedsontwikkeling is een proces waarbij verschillende gemeenten samenwerken aan de ontwikkeling van een gebied dat de gemeentegrenzen overstijgt - en dit samen met diverse partners, burgers en sectoren. image 2019 01 24 1

Gemeente X wil een groot stuk open ruimte ontwikkelen tot natuur- en recreatiegebied. Daarbij botst het bestuur op grenzen, want het project heeft enkel zin als het kan aantakken bij een bos op grondgebied van gemeente Y en een erfgoeddomein van gemeente Z. De drie gemeenten roepen de hulp in van de provincie om de regie van het proces te voeren.

Dorp X heeft een uiterst vooruitstrevend mobiliteitsbeleid. Maar de gewestwegen van en naar het dorp staan constant vast – waardoor het beleid een maat voor niks is. Dorp X wil met de omliggende gemeenten bekijken welke organisatievorm ze kunnen opzetten om de mobiliteit te verbeteren, fietsen te bevorderen en een beter openbaar vervoer te voorzien in de regio.

Succesvolle gebiedsontwikkeling in Vlaanderen

Tal van succesvolle projecten in Vlaanderen tonen de kracht en het nut van grensoverschrijdende samenwerking. Maar hoe begin je er aan? Wie voert de procesregie? Hoe betrek je burgers, actoren en verenigingen die zich bewegen binnen het betreffende gebied? Hoe hou je het vuur brandend? Hoe bouw je een mooi verhaal op waar iedereen zich in kan vinden en mee wil vertellen? Welke ruimtelijke en financiële instrumenten kan je inzetten? Hoe pak je juridische zaken aan?

MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA DE WEBSITE VAN DE VRP

De VRP-opleiding Regionale Gebiedsontwikkeling biedt een antwoord op deze vragen in vier lesdagen & een terreinbezoek. Met de professionele begeleiding van (ervarings)deskundigen leren we van succesvolle gebiedsontwikkelingsprojecten die dat van u zijn vooraf gegaan.

Voor wie:

Lokale besturen die over de grenzen willen en durven kijkenMedewerkers van provinciebesturenVerenigingen die bezig zijn met het behoud van open ruimteActoren betrokken bij de opstart van de Vervoerregio's...

Praktisch

De Winkelhaak | Lange Winkelhaakstraat 26 | Antwerpen
(Op wandelafstand van Centraal Station)
Deelname voor volledige reeks + excursie:
€ 525 (VRP-leden) | € 795 (niet-leden)
Deelname per aparte lesdag/excursie:
€ 135 (VRP-leden) | € 185 (niet-leden)

MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA DE WEBSITE VAN DE VRP

deze website is een initiatief van

 vvsg    vrp

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries